Všeobecné obchodní podmínky

 

Aby se nám spolu co nejlépe pracovalo, ujasníme si pár pravidel. Pokud byste něčemu nerozuměli, určitě se na mě obraťte, ráda dovysvětlím.

Nejdříve začneme přehledem, jak jsou moje obchodní podmínky sestavené:

 1. Informace o mně a o vás
 2. Jak mezi sebou uzavřeme Kupní smlouvu?
 3. Která cena platí a jak probíhá platba?
 4. Jak a kdy vám zboží dodám?
 5. Vše se dá vyřešit, když se chce
 6. Jak je chráněno moje autorství
 7. Jak můžeme odstoupit od smlouvy?
 8. Pár informací pro objednání masáže
 9. Jak zpracovávám reference?
 10. Pokud bychom se opravdu nedohodli

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (pro přehled už dále jenom jako „VOP“) upravují vztahy pro nákup online kurzů a e-booků (dále také jako „digitální obsah“, nebo „produkt“), přes moje webové stránky janami.cz. Také upravují vztahy pro poskytování masážních, rekondičních a regeneračních služeb (dále jako „služba“) – viz část. 8. těchto VOP.
  Webové stránky jsou provozované mnou – Jana Minaříková, IČ: 88046290, se sídlem Hybešova 329/83, Oslavany, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je MÚ Ivančice (dále v textu budu jako „prodávající“). Kontaktovat mě můžete na e-mailu jana@janami.cz.

Na jedné straně jsem já, jako prodávající, na druhé jste vy, jako kupující. Proto si blíže popíšeme, kdo všechno kupujícím je a jaké jsou rozdíly.

Kupujícím se rozumí být podnikatel nebo spotřebitel. Jak poznám, kam patřím? Kupujícím–spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Kupujícím–podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto VOP také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Jsem kupujícím–spotřebitelem a důležité je pro mě vědět, co je to spotřebitelská smlouva: 

Je jí kupní smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

V případě nákupu digitálního obsahu budeme smlouvu uzavírat distančním způsobem. To je taková kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné na mém webu a  vyplněním potřebných údajů Kupujícím). Také smlouvu můžeme uzavřít prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem a poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Ještě je potřebné zmínit, kde všechny paragrafykterými se náš vztah řídí, najdete. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „NOZ“) a v případech, kdy je kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Naše kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a elektronické podobě. Celkově to je: vaše objednávka, přijetí z mojí strany a tyto VOP. Teď si ukážeme postup.

Začneme tím, že jako kupující si objednáte na mých webových stránkách digitální obsah skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Ve formuláři vyplníte vaše jméno, příjmení, adresu, e-mail nebo telefonní číslo a zvolíte způsob úhrady. Pokud chcete vystupovat jako podnikatel, přidáte k zmíněnému sídlo, vaši obchodní firmu, IČ, DIČ. Ještě než se rozhodnete objednávku poslat, máte možnost si všechny údaje zkontrolovat a případně změnit. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

Na mém webu máte vždy přehledný popis nabízeného produktu, včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Tedy ustanovení  § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

Poté, co odešlete vyplněný formulář, vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána.

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností mých a vašich ze smlouvy vyplývající.

 

 1. Ceny všech produktů mám na svých webových stránkách janami.cz. Uvedená cena je platná po celou dobu, co je na webovém rozhraní zobrazena. Pokud se rozhodnu pro vás udělat nějakou akční cenu, hned u popisu produktu je také uvedeno, za jakých podmínek akční cena platí. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. Uvedené ceny jsou konečné.

Chybujeme všichni a pokud by došlo na to, že cena bude na webovém rozhraní nebo v objednávkovém formuláři zjevně chybná, nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud se nedomluvíme na něčem jiném, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

 

Způsob platby je bezhotovostní a je možný několika způsoby.

 • Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny). Pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
 • Online bankovním převodem (platba se hned provede). Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

V případě, že předmětem koupě je měsíční členství v on-line kurzu s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívám k uhrazení toho poplatku opakované platby kartou. Tím, že vyplníte prodejní formulář, se jako kupující zavazujete hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši, kterou máte uvedenou v objednávce, po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře dáváte souhlas, aby členský poplatek byl každých 30 dní automaticky vyúčtován k platební kartě, ze které byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství.

Samozřejmě nechci, abyste opakovanou platbou byli nějak zaskočení, a proto dostanete upozornění na automatickou platbu. Vyplněním objednávky s opakovanou platbou se vám zašle do 2 pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení této platby. Potvrzení vám bude zasláno na e-mail uvedený v objednávce. V upozornění také najdete jasné pokyny, jak můžete tyto opakované platby zrušit.

 

Další způsoby platby mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v českých korunách, platba na splátky není možná.

Splatnost kupní ceny (tedy do kdy je potřebné zaplatit), je 7 dnů od potvrzení objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě. U online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

 

 1. Jak vám zakoupené produkty dodám? Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf. nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy, nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude umožněn vstup do online skupiny a ke všem výukovým materiálům a know how zveřejněným v dané skupině. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně. On-line kurz funguje na bázi měsíčního členství. Tedy až po zaplacení měsíčního poplatku máte umožněn přístup do členské sekce a komunity.

Za jak dlouho produkt obdržíte? E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

 

 1. Po dodání objednaného produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost. Digitální obsah vyžaduje ke správné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení. Pro online kurz je nezbytné, abyste byli připojeni internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Jako prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

Stane-li se, že se vyskytne vada, která nelze odstranit, nebo se opakovaně vyskytuje nebo případně se vyskytne větší množství vad, můžete:

 • požadovat výměnu produktu,
 • odstoupit od smlouvy,
 • požadovat přiměřenou slevu

Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový online kurz, službu nebo zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Pokud ale byste před převzetím věděli, že produkt má vadu nebo byste vadu sami způsobili, tyto práva z vadného plnění vám nenáleží. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nesprávným uchováváním produktu.

Reklamaci prosím uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu, nebo písemně na uvedenou adresu v bodě 1. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. V případě, že v rámci reklamace vám budou vráceny peníze, je to možné výhradně způsobem, jakým byly přijaty.

Přesnou literu zákona najdete zejména v  § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ (práva z vadného plnění). Nebo také § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ (práva ze záruky).

 

 

 1. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Jakýkoli mnou vytvořený a nabízený obsah slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. Jedná se o návody, doporučení a preventivní přístup ke zdraví. Rozhodně nenahrazují lékařskou péči nebo osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v mých produktech.

 

 1. Jako spotřebitel můžete od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od zavření kupní smlouvy. Rozhodnete-li se takto učinit, informujte mě prosím na e-mail jana@janami.cz. Pokud před uplynutím této lhůty začnete digitální obsah používat, vaše právo na odstoupení od smlouvy zanikádle § 1837, písm. l NOZ.

Jako prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

případě měsíčního členství v on-line kurzu máte možnost kdykoli své členství zrušit bez udání důvodu. Prosím napište mi na e-mail jana@janami.cz, že si přeje své členství skončit. Jako zrušení se chápe také ukončení strhávání opakovaných plateb. Pokud se rozhodnete své členství ukončit, jsem oprávněna vám deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce, komunity a k výukovým materiálům. Ukončením členství je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Přístup vám bude ponechaný do té doby, do které jste si členství zaplatili.

 

 1. Aby nám to fungovalo nejen v online prostředí, popíšu vám, jak to funguje v případě objednání se na masáž ke mně do salonu.

V případě nákupu masážních služeb je předmětem kupní smlouvy můj závazek vám službu poskytnout a váš závazek uhradit sjednanou cenu.

Termín návštěvy:

Pro rezervaci času mě prosím kontaktujte na e-mail, případně mi zavolejte, nebo využijte formuláře na mých stránkách. Dohodnutím termínu se objednávka služby stává závaznou.

Co dělat, když nemůžete přijít?

Prosím neprodleně mě kontaktujte (nejlépe mi zavolejte), nejpozději však 24 hodin před začátkem dohodnutého času. Pokud se tak nestane (termín zrušíte za méně než 24 hodin), považuji to za nedodržení smluvních podmínek a je vám naúčtován storno poplatek 500 Kč (pokud se nedohodneme jinak).

Co se stane, když dorazíte pozdě?

Pokud stihnete dorazit do 15 minut po dohodnutém čase, je vám služba provedena zkráceně. Tedy tak, že skončí v původním dohodnutém čase. Na cenu služby váš pozdní příchod nemá vliv.

Kdy vás můžu odmítnout vzít na masáž, případně službu ukončit?

 1. dostavíte se na masáž se zjevnými příznaky infekčního onemocnění, zdravotními problémy, nevyhovujícím hygienickém stavu
 2. dostavíte se v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamné/návykové látky
 3. chováte se nepřístojně

Jak zaplatíte?

Platba za službu se provádí před nebo po jejím vykonání, hotově nebo kartou. Pokud máte dárkový poukaz, prosím oznamte mi to před začátkem naší masáže.

 

Před každou masáží vám popíšu zdravotní rizika, indikace a kontraindikace související se službou. Můžete se mě na cokoli čemu nerozumíte/zajímá vás, zeptat. Podstoupením masáže mi dáváte svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Vstupem do salonu vyjadřujete souhlas dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny, a také bezpečnostní pokyny.

 

 1. Reference od kupujících

Na webových stránkách, prodejních stránkách, v e-mailové a obdobné komunikaci s kupujícími zveřejňuji reference na moje produkty a služby. Tyto reference jsou vždy referencemi mých kupujících na produkty či služby, které si ode mne zakoupili. Před zveřejněním reference vždy ověřuji, že jde o osobu, která si můj produkt, či službu opravdu zakoupila, a to kontrolou a spárováním údajů zaplacené faktury v účetnictví s recenzí od kupujícího). Případně jde o reference, které jsem obdržela od svých kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného kupujícímu po dodání produktu či služby, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník zasílám přímo na kontaktní mail uvedený v databázi kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od kupujícího.

 

 

10. Vztahy mezi námi (prodávají a kupující) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude řešit příslušný soud. Se stížností se můžete obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru (to jest například příslušný živnostenský úřad, ČOI, Úřad pro ochranu osobních údajů).

Tyto VOP jsem oprávněna měnit. Pro obě strany je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku a které jsem vám zaslala emailem s objednávkou.

Pokud se opravdu nedohodneme na řešení případného sporu mezi námi a v našem vztahu vystupujete jako spotřebitel, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Jak chráním vaše osobní údaje najdete v samostatném dokumentu zde.

Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2024

 

Věřím, že se nám spolu bude vzdělávat a komunikovat k oboustranné spokojenosti.

 

Jana Minaříková